بستن

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)نام استادشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)نام استادشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1ED05-SCR
آشنایی با مدیریت پروژه چابک و Scrum
1398/06/04دوشنبه 16:00 تا 21:00,سه شنبه 16:00 تا 21:0010سعید مقدسی8,000,000
2ED05-POR
دوره آشنایی با پرتفولیو درعمل
1398/06/07پنجشنبه 08:00 تا 12:00,جمعه 15:00 تا 19:008یاسر رحیمی دره باغ8,000,000
3ED05-PMO
دوره آشنایی با دفتر مدیریت پروژه PMO
1398/05/31پنجشنبه 9 تا 17,جمعه 9 تا 1716حمید سلطان محمدی8,500,000
4ED05-GTT
آشنایی با شرایط عمومی پیمان
1398/06/12سه شنبه 08:00 تا 17:00,چهارشنبه 08:00 تا 17:0016رضا ایکانی8,500,000
5ED05-IRM
کارگاه آشنایی با مدیریت ریسک
1398/06/14پنجشنبه 08:00 تا 17:00,جمعه 08:00 تا 17:0016مهران خلیل نژادی8,500,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان