بستن

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)نام استادشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)نام استادشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1ED02-PMB
کارگاه کاربردی استاندارد مدیریت پروژه با استفاده از روش نوین GBL
1398/07/25پنجشنبه 09 تا 17,جمعه 09 تا 1732امیرمسعود شهری13,800,000
2ED02-GBL
کارگاه کاربردی استاندارد مدیریت پروژه PMBOK - دانشگاه خواجه نصیر
1398/10/19پنجشنبه 8 تا 17,جمعه 8 تا 1732امیرمسعود شهری13,900,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان