بستن

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)نام استادشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)نام استادشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP
1398/06/27چهارشنبه 17:00 تا 21:0068مهدی معین49,000,000
2ED01-PBC
دوره Bootcamp آمادگی آزمون PMP
1398/06/14پنجشنبه 9 تا 13,پنجشنبه 9 تا 17,جمعه 9 تا 173امیرمسعود شهری8,000,000
3ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP
1398/07/10چهارشنبه 17:00 تا 21:0068محمدحسین قنوات پور49,000,000
4ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP
1398/07/11پنجشنبه 09:00 تا 13:0068سعید مقدسی49,000,000
5ED01-PBA
دوره آمادگی آزمون PBA9802
1398/07/25پنجشنبه 09 تا 1340مهدی معین20,000,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان