بستن

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)نام استادشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)نام استادشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP
1398/06/27چهارشنبه 17:00 تا 21:0068مهدی معین49,000,000
2ED01-PBC+
دوره Bootcamp آمادگی آزمون PMP
1398/06/14پنجشنبه 9 تا 13,پنجشنبه 9 تا 17,جمعه 9 تا 173امیرمسعود شهری8,000,000
3ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP
1398/07/10چهارشنبه 17:00 تا 21:0068محمدحسین قنوات پور49,000,000
4ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP
1398/07/11پنجشنبه 09:00 تا 13:0068سعید مقدسی49,000,000
5ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP-Online
1398/07/21یکشنبه 17:00 تا 21:0068سید محمد حسن موسوی49,000,000
6ED01-PBA
دوره آمادگی آزمون PBA9802
1398/07/25پنجشنبه 09 تا 1340مهدی معین20,000,000
7ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP
1398/08/13دوشنبه 17:00 تا 21:0068سید علی فلاح پور49,000,000
8ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP
1398/08/21سه شنبه 17:00 تا 21:0068مهدی معین49,000,000
9ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP
1398/08/24جمعه 09:00 تا 13:0068محمدحسین قنوات پور49,000,000
10ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP- آنلاین
1398/09/16شنبه 13:00 تا 17:0068سید علی فلاح پور49,000,000
11ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP
1398/09/19سه شنبه 17:00 تا 21:0068امیرمسعود شهری49,000,000
12ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP - آنلاین
1398/09/22جمعه 16:00 تا 20:0068سعید مقدسی49,000,000
13ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP
1398/09/29جمعه 14:00 تا 18:0068سید علی فلاح پور49,000,000
14ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP
1398/10/24یکشنبه 17:30 تا 21:30,سه شنبه 17:30 تا 21:3068محمدحسین قنوات پور49,000,000
15ED01-PMP
دوره فشرده آمادگی آزمون PMP
1398/11/03پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 09:00 تا 17:0068امیرمسعود شهری49,000,000
16ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP
1398/11/16شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0068مهدی معین49,000,000
17ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP - آنلاین
1398/11/19شنبه 18:00 تا 22:00,یکشنبه 18:00 تا 22:0068مهدی جبارزاده49,000,000
18ED01-PBC+
دوره آمادگی آزمون Bootcamp plus
1398/11/305امیرمسعود شهری35,000,000
19ED01-PMP
دوره فشرده آمادگی آزمون PMP
1398/12/08پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 09:00 تا 17:0068مهدی جبارزاده49,000,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان