بستن

دوره کاربردی زمان‌بندی و کنترل پروژه

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)نام استادشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1ED03-PLC
دوره زمانبندی و کنترل پروژه
1399/11/06دوشنبه 17:00 تا 21:0040سید علی فلاح پور20,000,000
کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)نام استادشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1ED03-PLC
دوره کاربردی زمان‌بندی و کنترل پروژه
1399/06/03دوشنبه 17:00 تا 21:0040سید علی فلاح پور20,000,000
2ED03-PLC
دوره زمانبندی و کنترل پروژه
1399/08/12دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0040سید علی فلاح پور20,000,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان