بستن

دوره تحلیلگر حرفه ای کسب و کار

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)نام استادشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1ED03-BA
تحلیلگر حرفه ای کسب و کار
1399/06/27پنجشنبه 14 تا 20,جمعه 08:30 تا 14:300مهدی معین59,000,000
کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)نام استادشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان