بستن

دوره جامع مدیریت پروژه

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)نام استادشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)نام استادشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
دهمین دوره جامع مدیریت پروژه
1399/03/22پنجشنبه 14:00 تا 20:00,جمعه 09:00 تا 16:00156مهدی معین35,000,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان