بستن

PMP

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)نام استادشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP - آنلاین
1399/05/26شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:0068سید محمد حسن موسوی59,000,000
کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)نام استادشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1ED01-PBC
دوره Bootcamp آمادگی آزمون PMP
1399/01/28پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:0032امیرمسعود شهری10,500,000
2ED01-PBC
دوره Bootcamp آمادگی آزمون PMP
1399/02/25پنجشنبه 15:00 تا 19:00,جمعه 09:00 تا 18:0032امیرمسعود شهری10,500,000
3ED01-PBC
دوره Bootcamp آمادگی آزمون PMP
1399/04/27جمعه 09:00 تا 17:0032امیرمسعود شهری13,500,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان