بستن

PMP

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)نام استادشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)نام استادشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP - آنلاین
1399/01/26سه شنبه 17:00 تا 21:0072امیرمسعود شهری59,000,000
2ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP - آنلاین
1399/01/30شنبه 17:00 تا 21:0072سید محمد حسن موسوی59,000,000
3ED01-PBC
دوره Bootcamp آمادگی آزمون PMP
1399/01/28پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:0032امیرمسعود شهری10,500,000
4ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP - آنلاین
1399/02/05جمعه 08:00 تا 12:0068محمدحسین قنوات پور59,000,000
5ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP - آنلاین
1399/02/15دوشنبه 17:00 تا 21:0068سید علی فلاح پور59,000,000
6ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP - آنلاین
1399/02/25پنجشنبه 09:00 تا 13:0068امیرمسعود شهری59,000,000
7ED01-PBC
دوره Bootcamp آمادگی آزمون PMP
1399/02/25پنجشنبه 15:00 تا 19:00,جمعه 09:00 تا 18:0032امیرمسعود شهری10,500,000
8ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP - آنلاین
1399/03/06سه شنبه 17:00 تا 21:0068مهدی معین59,000,000
9ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP - آنلاین
1399/03/23جمعه 16:00 تا 20:0068سعید مقدسی59,000,000
10ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP
1399/04/07شنبه 17:30 تا 21:3017محمدحسین قنوات پور63,000,000
11ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP - آنلاین
1399/04/08یکشنبه 17:00 تا 21:0017سعید مقدسی59,000,000
12ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP - آنلاین
1399/04/12پنجشنبه 14:00 تا 18:0017سهند داداشی سرخه کلائی59,000,000
13ED01-PBC
دوره Bootcamp آمادگی آزمون PMP
1399/04/27جمعه 09:00 تا 17:0032امیرمسعود شهری13,500,000
14ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP - آنلاین
1399/05/05شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:0068مهدی معین59,000,000
15ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP
1399/05/08شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0068سید علی فلاح پور63,000,000
16ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP
1399/05/16پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0068سید علی فلاح پور63,000,000
17ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP - آنلاین
1399/05/26شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:0068سید محمد حسن موسوی59,000,000
18ED01-PBC+
دوره Bootcamp آمادگی آزمون PMP
1399/05/08چهارشنبه 18:00 تا 21:0030امیرمسعود شهری46,000,000
19ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP
1399/06/16یکشنبه 17:30 تا 21:30,سه شنبه 17:30 تا 21:3017محمدحسین قنوات پور63,000,000
20ED01-PMP
دوره آمادگی آزمون PMP - آنلاین
1399/06/27پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 17:0017سعید مقدسی59,000,000
21ED01-PBC
دوره Bootcamp آمادگی آزمون PMP
1399/06/27پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:0032امیرمسعود شهری13,500,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان